Chodzi o dyrektywę, która wprowadza zakaz sprzedaży papierosów mentolowych w całej Unii od maja 2020 roku. Polska, która jest kluczowym producentem tytoniu w Europie, od początku była przeciwna tym przepisom obawiając się zbyt dużych strat gospodarczych.

Reklama

Gdy regulacji nie udało się ich zablokować, rząd w Warszawie złożył skargę do Trybunału w Luksemburgu o stwierdzenie nieważności dyrektywy.

Rzeczniczka instytucji wskazała jednak, że „żaden z argumentów podniesionych przez, Polskę przy wsparciu Rumunii, przeciwko zakazowi papierosów mentolowych nie został uwzględniony” i dlatego należy skargę oddalić.

Zdaniem Juliane Kokott, biorąc pod uwagę zagrożenia wynikające z palenia papierosów aromatyzowanych, „nie można mieć wątpliwości co do konieczności zakazu w całej Unii wszystkich charakterystycznych aromatów wraz z mentolem”.

Reklama

Dlatego , jak uważa Kokott, autorzy nowych przepisów właściwie postawili ochronę zdrowia ponad interesy gospodarcze. Inne elementy dyrektywy - dotyczące m.in. papierosów elektronicznych czy ujednolicenia oznaczeń i opakowań wyrobów tytoniowych - według rzeczniczki - także są zgodne z prawem. Opinia ta jest dla Trybunału niewiążąca.