W dokumencie zapisano między innymi wzrost Produktu Krajowego Brutto o 3,8 procent, deficyt budżetowy na poziomie nieco poniżej 55 miliardów złotych i średnioroczną inflację w wysokości 1,7 procent.

W budżecie zapewniono środki na program "Rodzina 500+", czyli na pomoc rodzinom wychowującym dzieci, a także na podwyżkę wynagrodzeń dla niektórych pracowników sfery budżetowej. Rada Ministrów planuje też - między innymi - wsparcie górnictwa i wzrost wydatków na obronę, a także modernizację infrastruktury.