Reklama

Istotne nieprawidłowości NIK stwierdziła podczas sprzedaży należących do państwa akcji Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A., Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław S.A., Ciech S.A. oraz udziałów spółki Meble Emilia Sp. z o.o.

W ocenie NIK-u w tych przypadkach Ministerstwo Skarbu Państwa dopuściło się niegospodarności sprzedając aktywa po zaniżonych cenach. Łączna kwota tych transakcji przekroczyła miliard złotych.

Według kontrolerów pozostałe prywatyzacje, w tym między innymi PGE SA, ZE Pątnów-Adamów, PHN SA, ZA Tarnów-Mościce i Energi SA, zostały przeprowadzone bez poważniejszych nieprawidłowości.