Rząd w Atenach w zamian ma wprowadzić szereg reform dotyczących opodatkowania, emerytur oraz sektora finansowego. Najbardziej problematyczne były kwestie zarządzania bankami oraz traktowania gospodarstw domowych, które są niewypłacalne.

Reklama

Po kilku dniach rozmów mogę z zadowoleniem potwierdzić, że osiągnęliśmy porozumienie z greckim rządem w sprawie kluczowych reform - powiedział komisarz do spraw gospodarczych Pierre Moscovici.

Oczekujemy, że proces mający na celu wypłatę pożyczki zostanie szybko zakończony gdy grecki parlament w czwartek przyjmie konieczne akty prawne - dodał komisarz. Porozumienie musi być jeszcze zaakceptowane przez ministrów finansów krajów eurolandu.

Komisja Europejska przedstawiła także ocenę planów budżetowych państw eurolandu. Zdaniem Brukseli trzy kraje - Austria, Litwa i Włochy - stoją przed ryzykiem niepodporządkowania się unijnym zasadom budżetowym w przyszłym roku.

Włochy jako jedyny kraj kwalifikują się wstępnie do pewnej "elastyczności" budżetowej, ze względu na dodatkowe wydatki - związane m.in. z kryzysem uchodźców. O tym czy taka elastyczność będzie rzeczywiście zastosowana w przypadku Włoch Komisja zdecyduje później.