W opinii posła Borkowskiego, to dziwne, że Prawo i Sprawiedliwość, które głosi, że trzeba handlowcom ograniczyć to "Eldorado", a dać szansę producentom, blokuje dzisiaj ten projekt ustawy.

Reklama

Wiceprezes PSL poseł Urszula Pasławska zaapelowała natomiast o zakończenie sporów ideologicznych, które - jak powiedziała - doskonale polaryzują scenę polityczną, ale nic nie wnoszą do gospodarki. Zaznaczyła, że ustawa, która przygotowali ludowcy, jest oczekiwana przez dostawców i rolników.

Projekt ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych wprowadza obszerną definicje tych praktyk. Wylicza, że jest nią między innymi narzucanie dostawcy różnych pośrednich lub bezpośrednich opłat, na przykład z tytułu przyjęcia produktu spożywczego lub rolnego do sprzedaży.

Jest nią również sprzedaż towaru po cenie niższej od ceny nabycia, sytuacja w której sprzedający żąda od dostawcy rekompensaty za nieosiągnięty lub niższy od oczekiwanego zysk; oraz gdy oferuje ponad 30 procent asortymentu pod marką własną.

Reklama

Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej w marcu tego roku. 7 lipca marszałek Sejmu skierowała go do pierwszego czytania w komisji gospodarki.