Dyrektor delegatury UOKiK w Warszawie Dorota Grudzień-Barbachowska wyjaśnia, że Generali pokrywało koszty ubezpieczenia z części składki przekazywanej na fundusz emerytalny. Takie działanie jest niezgodne z ustawą o IKE.

Reklama

Poza tym Generali w przypadku wypowiedzenia umowy o IKE zastrzegło sobie prawo zwrotu zgromadzonych tam pieniędzy już po rozwiązaniu umowy. Tymczasem Dorota Grudzień-Barbachowska wyjaśnia, że prawo nakazuje zwrot środków do dnia rozwiązania umowy.

Za naruszenia UOKiK nałożył na ubezpieczyciela karę w wysokości blisko 190 tysięcy złotych. Okolicznością łagodzącą był fakt, że przedsiębiorca zaniechał już stosowania kwestionowanych praktyk. Decyzja urzędu jest prawomocna.

CZYTAJ TEŻ: Aegon, Idea Bank, Open Finance i Raiffeisen Bank zapłacą ponad 50 mln zł kary za oferowanie polisolokat >>>