Jak czytamy w gazecie, oprócz dotychczasowego reprezentowania interesów ubezpieczonych i poszkodowanych w kontaktach z ubezpieczycielami, będzie on pełnił funkcję arbitra rozstrzygającego spory o polisy inwestycyjne.

Reklama

W przypadku sporu między klientem, a ubezpieczycielem o polisę inwestycyjną, posiadacz ubezpieczenia będzie mógł wystąpić do rzecznika o rozstrzygnięcie. Ubezpieczyciel będzie musiał wziąć udział w postępowaniu przed sądem polubownym działającym przy rzeczniku ubezpieczonych.

Propozycja zmiany prawa została dopisana przez resort finansów do projektu założeń ustawy o działalności ubezpieczeniowej, nad którym pracuje obecnie Rada Ministrów.