Fundusze będą przeznaczone na wycofanie towarów z rynku.

Reklama

W połowie sierpnia Komisja Europejska ogłosiła pierwszy program wsparcia dla producentów warzyw i owoców, ale miesiąc później go zawiesiła z uwagi na wątpliwości co do składanych wniosków.