Wynika to ze zmiany zasad obliczania, dzięki czemu wartość ubiegłorocznego PKB wzrosła o mniej więcej 26 miliardów 300 milionów złotych.

Reklama

Oprócz wprowadzenia nowej unijnej metodologii ESA2010, przy obliczaniu tego wskaźnika uwzględnia się również tak zwaną czarną strefę, czyli dochody z prostytucji, handlu narkotykami oraz przemytu i produkcji papierosów. Udział nielegalnej działalności w ubiegłorocznym PKB wyniósł 0,79 procent.

Dochody z prostytucji w 2013 roku GUS oszacował na 654 miliony złotych, z obrotu narkotykami prawie 10 miliardów, a z przemytu papierosów na ponad 2 i pół miliarda złotych.

Nowe szacunki GUS dotyczące PKB uwzględniają lata 2002-13. W tym czasie wpływ wprowadzonych zmian na poziom absolutny tego wskaźnika (chodzi o wartość Produktu Krajowego Brutto wyrażoną w cenach bieżących) wahał się od 0,1 procent do 1,7 procent. Największą zmianę zanotowano w 2013 roku - chodzi o 26 miliardów 300 milionów złotych, a najmniejszą w 2008 roku - trochę ponad miliard 800 milionów złotych.

Nowy sposób obliczania wprowadzany jest w całej Unii Europejskiej.

Reklama