Spada konkurencyjność polskiej gospodarki. W rankingu Światowego Forum Gospodarczego pozycja naszego kraju obniżyła o jedno miejsce. Obecnie zajmujemy 43. pozycję wśród 148 państw. Polskim partnerem badania jest Narodowy Bank Polski. Tak jak w ostatnich latach najbardziej konkurencyjną gospodarką pozostaje Szwajcaria, kolejny jest Singapur.Stany Zjednoczone wróciły na podium, spychając z niego Finlandię. Następne są Niemcy - największy partner gospodarczy Polski - wynika z raportu.

Reklama

Mimo spadku, nasza gospodarka pozostaje jedną z najbardziej konkurencyjnych wśród krajów postkomunistycznych. Jednak w tym roku wyprzedziły nas Czechy, które poprawiły swoją pozycję o 9 miejsc. Od lat najlepiej radzi sobie w tym regionalnym zestawieniu Estonia. Zmniejszył się też dystans między większością państw regionu a Polską. Mimo to pozycja naszego kraju jest oceniana jako stabilna.

Z badania wynika, że dla polskich przedsiębiorców wciąż największym problemem, który przeszkadza naszej konkurencyjności to prawo podatkowe. Raport krytykuje je za zmienność i nieprzewidywalność. Negatywnie oceniono też infrastrukturę. Chodzi głównie o jakość dróg i kolei. Nie najlepsze oceny zebrały także krajowe instytucje sektora

rządowego - przede wszystkim z powodu niesatysfakcjonującego poziomu zaufania społecznego, ale także za nieoptymalne wydatkowanie środków publicznych
Kiepsko oceniono innowacyjność - polskie firmy za mało inwestują w prace badawczo-rozwojowe i nie rozwijają współpracy w tej dziedzinie z uczelniami wyższymi.
Mimo to - zdaniem autorów raportu - wprowadzone w Polsce zmiany w dotyczące instytucji, infrastruktury, edukacji, a także rosnąca efektywność rynku pracy sprawiły, że znaleźliśmy się na dobrej drodze do zwiększenia konkurencyjności naszego kraju. W badaniu brało udział około 150 państw i kilkanaście tysięcy firm z całego świata.