Maciej Krzysztoszek z biura prasowego Komisji Nadzoru Finansowego przypomina, że komisja potrzebowała czasu na rzetelną ocenę kandydatury byłego wiceministra skarbu państwa. Rozmówca IAR wyjaśnił, że KNF w toku postępowania administracyjnego przeanalizowała dokumentację dotyczące tej kandydatury i odbyła rozmowę z Pawłem Tamborskim.

Reklama

Za wnioskiem głosowali Andrzej Jakubiak (przewodniczący KNF), Wojciech Kwaśniak (wiceprzewodniczący KNF), Witold Koziński (wiceprezes NBP), Jacek Męcina (Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej). Od głosu wstrzymał się Lesław Gajek (wiceprzewodniczący KNF).

Akcjonariusze GPW wybrali Pawła Tamborskiego na prezesa warszawskiego parkietu 26 czerwca. Od tamtej pory starał się on o akceptację swojej kandydatury przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Giełdy Papierów Wartościowych odbędzie się w piątek o godzinie 11.

Minister skarbu: To dobra decyzja

Minister skarbu Włodzimierz Karpiński ocenia, że to dobra wiadomość. W jego ocenie, decyzja ta potwierdza, że Paweł Tamborski jest właściwym kandydatem na to stanowisko.

Obejmie tę funkcję wraz z jutrzejszym zatwierdzeniem sprawozdania finansowego GPW przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Kompetencje i doświadczenie zawodowe przemawiają za tym, że będzie dobrze zarządzał giełdą - dodaje minister.

Od nowego prezesa oczekuje on przeglądu strategii pod kątem zwiększenia atrakcyjności rynku dla emitentów i poprawy jego płynność. Sprawy rynku są bardzo istotne dla całej gospodarki - podkreślił Włodzimierz Karpiński.