Krzysztof Kwiatkowski wyjaśniał podczas konferencji, że przygotowany jest już szereg szkoleń dla ukraińskich partnerów. Dotyczyć one będą: kontroli długu publicznego oraz audytu finansowego, zapobiegania i zwalczania korupcji, a także rozliczania funduszy unijnych, kierowanych na Ukrainę.

Reklama

Podpisane porozumienie między NIK a Izbą Obrachunkową obejmuje również między innymi: prowadzenie wspólnych analiz i kontroli równoległych, wymianę informacji na temat regulacji krajowych i wdrażanie metodologii związanej z kontrolą finansów publicznych oraz stosowaniem międzynarodowych standardów kontroli sektora publicznego.