Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec marca br. 13,5 proc. wobec 13,9 proc. miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W marcu 2013 r. stopa ta wyniosła 14,3% proc.. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu marca wyniosła 2.182,2 tys., czyli była niższa o 73,7 tys. niż przed miesiącem, a w ujęciu rocznym spadek wyniósł 132,2 tys. osób, tj. 5,7 proc. Prognozy 13 ekonomistów ankietowanych przez agencję ISBnews wahały się od 13,5 proc. do 13,8 proc. wzrostu, przy średniej na poziomie 13,62 proc.

Reklama

Na początku miesiąca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) szacowało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w marcu 13,6 proc. W tegorocznej ustawie budżetowej zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 13,8 proc. na koniec 2014 r., jednak premier Donald Tusk liczy, iż stopa bezrobocia może spaść do poniżej 13,0 proc. w grudniu br. Z danych GUS wynika też, że spada liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Wyniosła ona w marcu 186,8 tys. wobec 194,1 tys. miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny W marcu 2013 r. liczba nowych bezrobotnych wyniosła 213,9 tys. osób.

Z kolei sprzedaż detaliczna wzrosła o 3,1 proc. r/r w marcu 2014 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 12,5 proc. Prognozy 14 ekonomistów ankietowanych przez agencję ISBnews wahały się od 1,7 proc. do 6,5 proc. wzrostu, przy średniej na poziomie 5,08 proc. (wobec 7,0 proc. r/r miesiąc wcześniej). Narastająco w styczniu-marcu br. sprzedaż detaliczna wzrosła o 5,5 proc. r/r.