Albo pełna prędkość, albo brak odbioru. Przedstawiciele PKP Intercity deklarują, że odbiorą tylko takie pociągi Pendolino, które będą mogły jeździć 200 kilometrów na godzinę. W marcu ich producent złożył wniosek o homologację. W dokumencie wpisano maksymalną prędkość 160 kilometrów na godzinę.

Reklama

Rzeczniczka przewoźnika Zuzanna Szopowska mówi, że na odbiór pociągów z niższą niż zamówiona prędkością nie pozwala prawo zamówień publicznych. Zaznacza ona, że to prawo w bardzo restrykcyjny sposób określa zasady prowadzenia przetargu, jak również odbioru zamówionego produktu. Zamówienie w bardzo jasny i jednoznaczny sposób określa, do jakiej prędkości te pociągi powinny być przygotowane. Dlatego przewoźnik zapowiada, że nie odbierze pociągów z homologacją na niższą, niż zamówiona dopuszczalna prędkość.

Osiem z dwudziestu zamówionych pociągów powinno być odebranych już w maju. W grudniu Pendolino ma się pojawić w rozkładzie jazdy. Zuzanna Szopowska deklaruje, że ten termin zostanie dotrzymany. Pendolino będzie mógł jechać 200 kilometrów na godzinę na południowym, 100-kilometrowym odcinku Centralnej Magistrali Kolejowej, która łączy Warszawę z Krakowem i Katowicami. Nieoficjalnie wiadomo, że w sprawie homologacji pociągów Pendolino interweniowała minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbieta Bieńkowska. wiadomo też, że producent cały czas prowadzi testy homologacyjne.