Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który jest właśnie na etapie ostatnich prac nad analizowaniem kondycji ukraińskiej gospodarki, oczekuje od Ukrainy wprowadzenia reform. Mają one mieć długookresowe konsekwencje w postaci uniezależnienia gospodarki państwa od rosyjskiej i unijnej pomocy - podaje "New York Times".

Reklama

Od momentu upadku Związku Radzieckiego ukraiński wzrost gospodarczy był silnie uzależniony od kondycji gospodarczej państw bloku wschodniego. Zmiany w kondycji ukraińskiej gospodarki przebiegały w zupełnie innym kierunku niż w Polsce, która stała się dla Ukrainy modelowym przykładem tego, jak były członek bloku wschodniego może się rozwijać w szybkim tempie.

CZYTAJ WIĘCEJ: Ukraina chce być drugą Polską >>>