Alior podał, że zmniejszenie zatrudnienia związane jest z automatyzacja i realizacją strategii optymalizacji kosztów. Zmiana struktury organizacyjnej centrali nastąpi 1 marca.

Restrukturyzacja jednostek wsparcia, która potrwa od końca lutego do czerwca br., obejmie do 260 etatów w centrali, co stanowi 4 proc. poziomu zatrudnienia w banku według stanu na 24.02.2014 roku. Intencją zarządu banku jest zapewnienie pracownikom objętym przedmiotowym procesem pakietów odpraw adekwatnych do stażu pracy - podano w komunikacie.

Alior poinformował, że koszty restrukturyzacji nie będą miały znaczącego wpływu na model biznesowy i wyniki finansowe banku. Będą one uwzględnione w sprawozdaniach finansowych za I i II kwartał 2014 roku.

Skala oszczędności wyniesie w latach 2014-2015 około 50 mln zł.

Bank podał także, że od początku 2014 roku przyjął do pracy ponad 340 osób i planuje dalej zatrudniać, w szczególności na stanowiska związane z oferowaniem produktów i usług bankowych.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008, a po 22 miesiącach działalności, we wrześniu 2010 roku bank osiągnął próg rentowności operacyjnej. Alior Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.