Wzrost gospodarczy Polski przyspieszy do 2,8 proc. w tym roku z 1,5 proc. szacowanych na ub.r., prognozuje Standard & Poor's Ratings Services (GUS szacował wstępnie wzrost PKB za 2013 r. na 1,6 proc.). Agencja spodziewa się, że wzrost gospodarczy Polski będzie coraz silniejszy i wyniesie: 3,5 proc. w 2015 r., 4,0 proc. w 2016 r. i 4,2 proc. w 2017 r. Szacujemy, że polska gospodarka wzrosła w ograniczonym tempie 1,5 proc. w 2013 r., wspierana głównie przez odporny sektor eksportowy, podczas gdy wzrost konsumpcji pozostawał słaby, a wzrost inwestycji - negatywny - czytamy w komunikacie.

Reklama

Agencja ocenia, że w ciągu całego ub.r. mieliśmy do czynienia ze słabymi warunkami zewnętrznymi, ale rosnące powiązania handlowe z partnerami spoza Europy wsparły polski eksport. Jednocześnie popyt na import pozostawał ograniczony. W naszym scenariuszu bazowym oczekujemy, że popyt krajowy poprawi się w przeciągu 2014 r. i stopniowo będzie zastępował eksport netto jako główny czynnik wpływający na wzrost" - czytamy dalej. Standard & Poor's zwraca uwagę, że polska gospodarka staje się coraz bardziej otwarta - eksport towarów i usług stanowi już blisko 50% PKB wobec 40% w 2008 r. Podkreśla, ze dalsza dywersyfikacja eksportu powinna pomóc przyciągnąć do Polski kolejne inwestycje.

"Wskaźniki o wysokiej częstotliwości pokazuje powrót zaufania wśród konsumentów i w przemyśle. Spodziewamy się, że uruchomi to realny wzrost PKB rzędu ok. 2,7 proc. w 2014 r. oraz średnio 3,9 proc. w latach 2015-2017 - czytamy dalej. W tabeli z prognozami agencja podała, że wzrost PKB wyniesie 2,8 proc. w 2014 r., 3,5 proc. w 2015 r., 4,0 proc. w 2016 r. i 4,2 proc. w 2017 r.

Z prognoz S&P wynika też, że inflacja przyspieszy do 1,7 proc. w 2014 r., do 2,3 proc. w 2015 r. oraz do 2,5 proc. w latach 2016-2017. GUS podał niedawno, że średnioroczna inflacja CPI w ub.r. spowolniła do 0,9 proc. z 3,7 proc. rok wcześniej. Agencja prognozuje też pozostawanie deficytu na rachunku obrotów bieżących Polski na bezpiecznych poziomach - w 2013 r. szacuje go na 2,3 proc. PKB, w 2014 r. - na 2,1 proc. PKB, w 2015 r. - na 2,7 proc. PKB, w 2016 r. - na 3,1 proc. PKB i w 2017 r. - na 3,5 proc. PKB.