Stawiamy na przemysł. Obecnie udział tej gałęzi gospodarki w naszym PKB wynosi 18,5 procent. Najdalej za 5 lat chcemy, żeby sięgał minimum 22 procent - powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas Forum Zmieniamy Polski Przemysł w Warszawie.

Reklama

W jego opinii, cel ten powinniśmy osiągnąć jeszcze przed utworzeniem megastrefy wolnego handlu Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Następny cel to powstrzymanie wzrostu cen energii, a później ich obniżanie.

Janusz Piechociński mówił również, że kluczowe dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki jest szukanie nowych rynków zbytu. Dodał, że to co pozwoliło nam przetrwać spowolnienie drugiej połowy 2012 i pierwszej połowy 2013 roku był między innymi eksport. Zaznaczył, że jest on w dalszym ciągu powodem do dumy
Unia Europejska wskazuje, by udział przemysłu w PKB wynosił 20 procent.