Bronisław Komorowski wnioskuje o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy. Zwrócił się do Trybunału o poddanie kontroli szczególnie regulacji dotyczących zakazu inwestowania OFE w papiery wartościowe emitowane albo gwarantowane przez Skarb Państwa i nakazu inwestowania bardzo dużej części środków zgromadzonych w OFE w akcje w powiązaniu m.in. z usunięciem przepisów gwarantujących ubezpieczonym w OFE minimalną stopę zwrotu z inwestycji. Wątpliwości prezydenta budzi też zakazu reklamy OFE i kary za jej naruszenie.

Reklama

Bronisław Komorowski zaskarżył te regulacje ze względu na wątpliwości co do ich zgodności z określanymi przez konstytucję zasadami zaufania do państwa i stanowionego prawa: swobody prowadzenia działalności gospodarczej ochrony interesów w toku oraz wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Ustawa daje przyszłym emerytom wybór, czy chcą składki odkładać tylko w ZUS, czy także w OFE. Możliwość wyboru wszyscy ubezpieczeni mają od kwietnia tego roku. Na decyzję będą mieli czas do końca lipca tego roku. Po tym czasie następna możliwość zmiany decyzji będzie od kwietnia do lipca 2016 roku, a później co cztery lata. Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli osoba podejmująca zatrudnienie nie wybierze żadnego z OFE, nie będzie już losowana do któregoś z nich, tylko całość jej składki na przyszłą emeryturę pójdzie do ZUS-u.