Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podkreślił, że bardzo ważne będzie odpowiedzenie sobie na pytanie, jakie tendencje będą dominowały w polityce i dyplomacji za kilkadziesiąt lat. Dodał, że Polska musi znaleźć miejsce na światowych rynkach i ustalić priorytety w rywalizacji o pracę, energię i jakość życia.

Reklama

Przewodnicząca Komitetu profesor Elżbieta Mączyńska ocenia, że bardzo ważne jest wykraczanie poza bieżące potrzeby, a patrzenie długookresowe.

W skład Komitetu wchodzą między innymi naukowcy - głównie ekonomiści i przedsiębiorcy