Wtedy szacowano, że PKB w pierwszych trzech miesiącach tego roku wzrósł o 0,4 procent.

Reklama

Spośród 21 krajów Unii, które opublikowały szacunkowe dane za I kwartał jeden utrzymał poziom sprzed roku, w 8 odnotowano wzrost, a w 12 tu spadek.

Polska obok Wielkiej Brytanii i krajów bałtyckich jest w grupie państw, w których odnotowano wzrost PKB.

W IV kwartale 2012 roku nasza gospodarka rozwijała się w tempie 0,7 procent, a w I kwartale ubiegłego roku urosła o 3,5 procent