Polska dobrze wykorzystuje fundusze z unijnej polityki spójności. Nie ma zagrożeń, są pozytywne przykłady, ale i możliwości poprawy. Takie wnioski płyną z raportu przygotowanego przez Komisję Europejską. Dane, które zebrała Bruksela pochodzą z lat 2007-2011.

Reklama

Rzeczniczka Komisji Shirin Wheeler powiedziała Polskiemu Radiu, że nasz kraj poprawił się, jeśli chodzi o finansowanie badań i innowacji. Powstało prawie 2 i pół tysiąca miejsc pracy w ośrodkach badawczych. Finansowanie badań to był obszar, gdzie Polska tradycyjnie nie radziła sobie tak dobrze jak inne kraje, a dla Unii badania i innowacje są kluczowe jeśli chodzi o wspieranie gospodarki i konkurencyjności - powiedziała rzeczniczka Komisji Europejskiej. Dodała, że sektory, w których Bruksela widzi potrzebę poprawy jeśli chodzi o wykorzystanie unijnych funduszy to koleje, środowisko, w szczególności ochrona przeciwpowodziowa, oraz internet. Ale w zdecydowanej większości ten raport daje kreśli pozytywny obraz Polski - podkreśliła rzeczniczka Komisji.

Jeśli chodzi o całą Unię Europejską, to Bruksela zwraca uwagę, że ponad 53 tysiące projektów w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego otrzymało dofinansowanie z funduszy spójności, a 53 tysiące przedsiębiorstw mogło dzięki nim rozpocząć działalność. Prawie dwa i pół miliona Europejczyków znalazło pracę, niemal 2 miliony uzyskały szerokopasmowy dostęp do internetu, ponad 2 i pół miliona zostało podłączonych do sieci wodociągowych. Powstało 460 kilometrów dróg w ramach transeuropejskiej sieci oraz ponad prawie 340 kilometrów linii kolejowych.