Gorzej niż w Polsce jest pod tym względem tylko w Bułgarii, Rumunii i na Łotwie.

Reklama

Na słabym wyniku Polski zaważyły m.in. współpraca firm z nauką, jakość badań prowadzonych na uczelniach i w ogóle podejście do przedsiębiorczości. Ale okazuje się także, że firmy nie chcą wydawać pieniędzy na rozwój. Mocnymi stronami Polski okazały się z kolei: kapitał ludzki - liczba absolwentów kierunków technicznych i nauk ścisłych przewyższa średnią europejską.

Przy badaniu innowacyjności eksperci z Komisji Europejskiej wzięli pod uwagę 24 czynniki, w tym m.in. wysokość wydatków publicznych na badania i rozwój czy inwestycje prywatnych firm.

Liderem innowacyjności jest Szwecja. Tuż za nią plasują się: Niemcy, Dania i Finlandia.