Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w styczniu stopa bezrobocia wyniosła 14,2 proc., co oznacza, że przez miesiąc wzrosła o 0,2 punktu procentowego. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, bezrobocie wzrosło o 1 punkt procentowy (w lutym 2012 roku wyniosło 13,4 procent).

Reklama

Największy odsetek osób bez pracy jest w województwach warmińsko-mazurskim (22,5 proc.), zachodniopomorskim (19,3 proc.) oraz kujawsko-pomorskim (19,1 proc.). Najmniejsze bezrobocie odnotowano w wielkopolskim (10,9 proc.), mazowieckim (11,6 proc.) oraz śląskim (12,1 proc.).