Sąd utrzymał karę nałożoną na Getin Noble Bank. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że bank pobierał niezgodnie z prawem opłaty od użytkowników swoich kart kredytowych, którzy spóźniali się ze spłatą zadłużenia. Za takie postępowanie Urząd nałożył karę w wysokości blisko 2 milionów złotych, a zasadność decyzji podtrzymał sąd.

Reklama

Getin Noble Bank przewidział opłatę za opóźnienia w spłacie zadłużenia, w sytuacji gdy klientom trzeba przypomnieć o zobowiązaniach telefonicznie, smsem lub listownie. Jednak UOKiK ustalił, że bank naliczał opłaty już w pierwszym dniu zadłużenia, nawet wówczas, gdy nie podejmował żadnych działań wobec klientów. Karę nałożono nie za ustalenie opłaty, ale za jej automatyczne pobieranie bez względu na to, czy istnieją powody.

Od decyzji Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bank może się odwołać do Sądu Apelacyjnego.