Tym samym, jak donosi "Fakt”, średnia nagroda dla urzędnika była 63 razy większa niż podwyżka dla emerytów, która wyniosła 71 zł.

Reklama

Nagrody pracownikom ZUS wypłacane są kwartalnie zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, wynegocjowanym przez zakładowe organizacje związkowe - poinformował "Fakt” Wojciech Andrusiewicz, naczelnik wydział komunikacji społecznej w ZUS.

Wiadomo już, że nagrodzonych zostało łącznie 46,8 tys. osób. Ale jak zapewnili przy tym urzędnicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środki pochodziły ze specjalnego funduszu.

Fundusz nagród tworzy się w wysokości 5 procent planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych. Może być zwiększony o środki z oszczędności funduszu wynagrodzeń osobowych, które powstają w związku z nieobecnościami pracowników w pracy - tłumaczył Andrusiewicz.