Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ubiegłym roku wyeksportowaliśmy towary za blisko 600 miliardów złotych, a sprowadziliśmy za prawie 640 miliardów. Ujemne saldo wyniosło więc ponad 41 miliardów złotych i było o blisko 1/3 niższe niż przed rokiem (wtedy wynosiło 64,7 mld zł).

Reklama

Z danych GUS wynika, że kolejny miesiąc z rzędu spadł udział naszego głównego partnera handlowego - Niemiec - w polskim eksporcie. W porównaniu z 2011 rokiem, zmniejszył sie o procent - do 25,1 procent.

W 2012 roku wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu między innymi do Rosji, na Ukrainę, do W. Brytanii i na Słowację. Spadł natomiast eksport w obrotach z Włochami i Szwecją, a import - z W. Brytanią, Niemcami, Francją i Włochami.
Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,8% eksportu i 68,3% importu ogółem.