Banki zniechęcają klientów do przechodzenia na spłatę zadłużenia bezpośrednio w walucie obcej. Straszą kredytobiorców nieprawdziwymi informacjami, że wiąże się to z podpisaniem aneksu, za który trzeba zapłacić nawet kilka tysięcy złotych – opowiada Arkadiusz Kondek z firmy TNN Finance, spółki, która jest właścicielem KantorOnline.pl.

Reklama
Przedstawiciele internetowych kantorów twierdzą też, że część banków wypowiada im umowy o prowadzenie rachunków walutowych lub utrudnia otwieranie kont, argumentując to konfliktem interesów. Bankowcy oficjalnie zaprzeczają takim praktykom, ale nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że pojedyncze przypadki zamykania rachunków kantorom miały już miejsce.
Kantorom w sieci nie pomogła też afera Amber Gold. Obroty spadły po jej nagłośnieniu.