Jak podała Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), 27 sierpnia tego roku w Warszawie była chińska delegacja z Councellors' Office of the State Council (COSC - Zespół Doradców Rady Państwa). W ramach przygotowanego przez PAIiIZ programu goście spotkali się m.in. z przedstawicielami kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa i NBP.

Reklama

COSC to organizacja doradcza, która podlega bezpośrednio Radzie Państwa ChRL, wskazując rządowi główne kierunki działań.

"Członek zarządu NBP Andrzej Raczko podkreślił, że Polsce udało się uniknąć kryzysu, który dotknął resztę państw Unii Europejskiej m.in. dzięki utrzymywaniu przez polskich pracodawców poziomu zatrudniania na relatywnie wysokim poziomie, stymulowaniu eksportu przez osłabioną złotówkę oraz ostrożności polskich banków przy korzystaniu z instrumentów finansowych. Członkowie chińskiej delegacji zasugerowali, że wprowadzenie wymienialności juana na złotówki mogłoby przyciągnąć do Polski chińskich przedsiębiorców i turystów, co Andrzej Raczko uznał za cenną uwagę i zapowiedział, że NBP jest otwarty na rozmowy ze stroną chińską w tej sprawie" - napisano w komunikacie PAIiIZ.