Wprowadzenie ułatwień kredytowych, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, dalsze umiędzynarodowienie juana i rozszerzenie międzybankowej wymiany papierów wartościowych mają być według kierownictwa Banku Centralnego skutecznymi narzędziami regulacji wzrostu gospodarczego.

Reklama

Zapowiedziano również reformę systemu bankowego, która otworzy nowe możliwości inwestycji kapitałowi prywatnemu w sektor bankowości, jak również zmniejszy ryzyko finansowania kredytów, przy jednoczesnej większej do nich dostępności - zwłaszcza dla drobnych przedsiębiorców.

W bieżącym roku Chiński Bank Centralny podjął szereg decyzji wspierających wzrost gospodarczy za pomocą instrumentów polityki pieniężnej. Dwukrotnie obniżana była stopa rezerw obowiązkowych i dwa razy obniżono stopy procentowe. Poszerzono dostęp do sektora bankowego dla wielu prywatnych instytucji finansowych. Udzielono również bankom komercyjnym dużej autonomii w ocenie ryzyka kredytowego i ustalania wysokości stóp procentowych.