W opublikowanym komunikacie stwierdzono, że decyzja ta jest następstwem niedawnych zmian w ocenie Moody's prognoz kredytowych dotyczących obligacji państw strefy euro będących gwarantami EFSF.

Reklama

W poniedziałek Moody's obniżył także ze "stabilnej" na "negatywną" prognozę ratingu kredytowego Niemiec, Holandii i Luksemburga z powodu - jak stwierdzono - narastającej niepewności wokół kryzysu zadłużeniowego w Europie. Jako drugi powód przytoczono duże prawdopodobieństwo, że konieczna będzie dalsza pomoc dla krajów przeżywających trudności finansowe.

Associated Press przypomina, że Niemcy są największym udziałowcem Funduszu z wkładem 440 mld euro.

Moody's utrzymał jednak dla EFSF najwyższy rating Aaa podkreślając, że cieszy się on nadal pełnymi i całkowitymi gwarancjami państw strefy euro.