Obecnie trwa badanie złoża. Krzysztof Jędrzejewski, prezes Kopeksu, szacuje, że prace projektowe i przygotowawcze powinny rozpocząć się w 2013 r., a wydobycie węgla powinno ruszyć 3 – 4 lata później.

Reklama

Pierwszy etap budowy będzie finansowany ze środków własnych, a w ostatniej fazie możliwe będzie sięgnięcie po finansowanie zewnętrzne, np. w formie emisji obligacji, nowej emisji akcji lub pozyskania partnera do tego projektu.

Szef Kopeksu szacuje, że większe pieniądze na tę inwestycję będą potrzebne w ostatnim roku, kiedy firma wejdzie w najbardziej intensywny etap wyposażania kopalni w sprzęt.