Niekorzystny dla firm poszukiwawczych raport Państwowego Instytutu Geologicznego, według którego w Polsce jest 15 razy mniej gazu łupkowego niż się spodziewano, nie zniechęcił koncernów do dalszych wierceń. Spółki związane ze Skarbem Państwa, zgodnie z wytycznymi resortu, zintensyfikowały prace. Zagraniczni operatorzy łupkowych koncesji wyczekują jednak nowych danych. Te ma dostarczyć właśnie Lane. Spółka jako pierwsza w Polsce wykonała poziomy odwiert ze szczelinowaniem (technologia używana do skruszenia podziemnych skał i uwolnienia zgromadzonego w nich gazu) już w sierpniu 2011 r. Za dwa miesiące gotowe będą wyniki badań. Jak twierdzą nasi rozmówcy, ich efekty zdecydują o planach inwestycyjnych innych koncernów.

Reklama

Opinia publiczna ekscytuje się danymi PIG, ale to tylko prognoza, której firmy poszukiwawcze w ogóle nie biorą pod uwagę – tłumaczy nam przedstawiciel jednego z amerykańskich koncernów szukających gazu łupkowego w Polsce.

Najistotniejsze będą dla nas faktyczne, pierwsze wyniki wierceń – potwierdza Tomasz Gryżewski z Talisman Energy. Eksperci uważają, że jeśli badania Lane Energy wykonane na jednej z najbardziej perspektywicznych koncesji w kraju udowodnią, że złoża kryją duże ilości gazu, trzeba spodziewać się dynamicznej intensyfikacji wierceń. Ale jeśli potwierdzą znikomą opłacalność wydobycia, cały entuzjazm inwestycyjny firm opadnie – ostrzega inny nasz rozmówca.

Dotychczasowe rezultaty prac większości firm wiercących w Polsce nie napawają optymizmem. Geolodzy podkreślają, że spodziewali się większych przepływów gazu w wykonanych odwiertach. Do wyjątków należy otwór wykonany przez PGNiG w Lubocinie na koncesji Wejherowo. Uzyskane tam w 2011 r. przepływy gazu były na zadowalającym poziomie. Koncern jest przekonany, że to właśnie w Lubocinie pod koniec 2013 r. ruszy pierwsze wydobycie gazu łupkowego.

Prace na koncesji Wejherowo idą pełną parą. Przygotowujemy się do wiercenia otworu poziomego. Planujemy je rozpocząć na przełomie maja i czerwca. Po zakończeniu wiercenia wykonamy szczelinowanie. Prace potrwają kilka miesięcy – mówi Joanna Zakrzewska, rzecznik PGNiG.

Do szczelinowania szykuje się też Orlen. Płocki koncern planuje w tym roku wykonanie sześciu odwiertów pionowych i dwóch horyzontalnych ze szczelinowaniem. Na razie geolodzy Orlenu skoncentrowali się na badaniu rdzeni z dwóch pierwszych odwiertów wykonanych w 2011 r. Wstępne wyniki są pozytywne, ale analizy zakończą się w czerwcu.

Według szacunków Państwowego Instytutu Geologicznego zasoby gazu łupkowego nadającego się do wydobycia w naszym kraju na lądzie sięgają w najbardziej realistycznym scenariuszu od 230,5 do 619,4 mld m sześc. Wcześniej Amerykanie prognozowali, że w Polsce kryje się ponad 5 bln m sześc. gazu z łupków.