Jeśli zaproponowane przez resort rozwiązania okażą się dla nich równie niekorzystne, jak w przypadku podatku dla KGHM, grozi nam ich exodus. – W sytuacji, gdy nie dysponujemy jeszcze potwierdzonymi zasobami gazu łupkowego i nie znamy kosztów przyszłego wydobycia, takie działania resortu finansów to skrajna nieodpowiedzialność – mówi wprost Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP.

Reklama

Sytuację dodatkowo pogarszają słabe wyniki dotychczasowych wierceń. Zagraniczni operatorzy przyznają, że gazu jest po prostu mało, a jego wydobycie na skalę przemysłową może być nieopłacalne.