Debatę prowadzili: wydawca Dziennika Gazety Prawnej Marcin Piasecki i Dominika Kulczyk-Lubomirska - wiceprezes i CEO Fundacji Green Cross Poland - partnera debaty.

Reklama

Spotkanie zatytułowane "Ekologia w inwestycjach infrastrukturalnych", miało za zadanie dać odpowiedzi na pytania: jak korzystamy z dotacji unijnych na infrastrukturę, czy ochrona przyrody to koszt czy inwestycja, czy w końcu ile przedsiębiorców kosztuje dostosowanie się do wymogów środowiskowych.

Marcin Piasecki podkreślił na początku, że wymiar ekologii przy inwestycjach infrastrukturalnych, jest po pierwsze ważny, po drugie ciekawy, i po trzecie - narosło wokół niego wiele znaków zapytania.

Dalej uczestnicy debaty zastanawiali się, czy wielkie wydatki na przysłowiowe przejścia dla żab w poprzek autostrad, w ogóle mają sens.

Szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Lech Witecki wyjaśniał, jak ważną dziedzinę w pracy jego instytucji stanowi ekologia.

Kwestie ekologiczne niejednokrotnie opóźniają postęp prac. Tak jest m.in. w przypadku wschodniej obwodnicy Warszawy.

Przedstawiciele branży drogowej podkreślali, że po wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących ekologii, z organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody paradoksalnie rozmawia się łatwiej.

W debacie udział wzięli:

Andrzej Patalas - prezes Autostrady Wielkopolskiej

Józefa Majerczak - członek zarządu, dyrektor ds. utrzymania infrastruktury PKP PLK

Reklama

Lech Witecki - p.o. szefa GDDKiA

Piotr Otawski - wicedyrektor Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Patrycja Wolińska-Bartkiewicz - podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej

Tomasz Cnota - naczelnik wydziału w biurze studiów i ochrony środowiska PKP PLK