Skarb Państwa mógłby sprzedać swoje udziały w Ciechu, jeśli potencjalny inwestor ogłosiłby wezwanie na akcje spółki, a cena byłaby atrakcyjna – taką deklarację złożył Rafał Baniak, wiceminister w resorcie skarbu. Skarb Państwa ma niespełna 39 proc. akcji chemicznego potentata.

Reklama

Baniak zapytany o to, czy sprzedaż walorów Ciechu może się odbyć w wezwaniu czy poprzez book building, odpowiedział, że wszystko jest możliwe. Zależy, jacy chętni by się pojawili, wszyscy będą poddani analizie, będziemy oceniać na gorąco – mówił wiceminister.

W jego ocenie wyjście Skarbu Państwa ze spółek chemicznych jest prawdopodobne w 2013 r.

Ciech jest największym polskim importerem i eksporterem produktów chemicznych. Spółka miała w I–III kw. 2011 r. 17,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 63,27 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2,9 mld zł wobec 2,6 mld zł.