Robert Soszyński był prezesem PERN, jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, od grudnia 2008 r. O jego odwołaniu Walne Zgromadzenie PERN zdecydowało w czwartek. Z zarządu PERN odwołano także Jerzego Melaniuka, który odpowiadał tam za inwestycje, przesył ropy naftowej i bezpieczeństwo - Melaniuk zasiadał w zarządzie spółki od grudnia 2008 r. Pytana o powody odwołań w zarządzie PERN, Kobos powiedziała, że decyzje te podjęto w ramach "kompleksowej oceny menedżerów".

Reklama

PERN "Przyjaźń" tłoczy ropę z Rosji (ok. 50 mln ton rocznie) do rafinerii polskich: PKN Orlen i Grupy Lotos oraz do rafinerii niemieckich - PCK Schwedt i Mider Spergau. Przesyła również surowiec tranzytem do gdańskiego Naftoportu, w którym posiada udziały. Spółka zarządza m.in. siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych oraz bazami magazynowymi o pojemności około 2,8 mln metrów sześc.