Coca-Cola HBC Polska planuje zwolnienia ze swojego zakładu w Łodzi. O swoim zamiarze firma poinformowała w czwartek zakładową organizację NSZZ "Solidarność" - powiedział PAP przewodniczący łódzkiej Solidarności. Firma podaje, że restrukturyzacja obejmie do 165 osób.

Reklama

"Otrzymałem też informację, że dyrektor personalny firmy chce się ze mną spotkać" - powiedział PAP przewodniczący łódzkiej Solidarności Waldemar Krenc. Zapowiedział, że w poniedziałek spotka się ze związkowcami z zakładowej Solidarności i dopiero wtedy może dojść do spotkania z przedstawicielami zakładu. Dodał, że łódzki zakład Coca-Cola HBC Polska zatrudnia 260 osób.

W przesłanym w czwartek wieczorem oświadczeniu firmy Coca-Cola HBC Polska czytamy, że restrukturyzacja obejmie w sumie do 165 pracowników w Łodzi na stanowiskach produkcyjnych, magazynowych i wsparcia.

"Coca-Cola HBC Polska przenosi produkcję z Łodzi do innych zakładów w celu zwiększenia efektywności i dalszego umocnienia pozycji konkurencyjnej firmy. Usługi magazynowe w Łodzi będą świadczone przez firmę zewnętrzną; jest to kolejny krok w ramach projektu outsourcingu usług logistycznych, zapoczątkowanego 3 lata temu i wdrażanego w kolejnych oddziałach firmy w całej Polsce" - czytamy w piśmie. Decyzję tę - jak tłumaczy dyrektor ds. korporacyjnych Coca-Cola HBC Polska Iwona Jacaszek - podjęto ze względu na trudne warunki makroekonomiczne i presję kosztów zewnętrznych.

"Firma stoi w obliczu szybkiego wzrostu kosztów surowców i kosztów operacyjnych z jednej strony, a z drugiej - oczekiwań konsumentów, że obecne ceny produktów zostaną utrzymane, a nawet obniżone przy jednoczesnym zachowaniu ich najwyższej jakości. W tych okolicznościach Coca-Cola HBC Polska musi podejmować wszelkie możliwe wysiłki w celu poprawy efektywności; stąd również decyzja, by skoncentrować moce produkcyjne" - poinformowano. Firma zapowiada, że odchodzącym pracownikom zamierza zaoferować odprawy w wysokości przekraczającej świadczenia wynikające z przepisów prawa w zakresie zwolnień grupowych.

Reklama

"Podejmiemy też wszelkie możliwe działania, by zapewnić osobom zwalnianym wsparcie i pomóc w znalezieniu nowej pracy w jak najkrótszym czasie. Szczegóły będą wypracowane w procesie konsultacji ze związkami zawodowymi i reprezentacją pracowniczą. Zadbamy także o to, by osoby te miały preferencje w zatrudnieniu na wolne miejsca na innych stanowiskach w firmie, o ile takie będą dostępne i jeśli nasi koledzy będą skłonni przenieść się do pracy w innych miastach. Obsługa magazynu dystrybucyjnego zostanie przejęta przez zewnętrzną firmę logistyczną. Doświadczenie z przeszłości pokazuje, że w takich wypadkach znaczna liczba osób szybko znajduje pracę w firmach, które przejęły takie operacje od Coca-Cola HBC Polska" - czytamy w oświadczeniu.

W informacji zaznaczono, że Coca-Cola HBC Polska rozpoczęła proces konsultacji ze związkami zawodowymi i reprezentacją pracowniczą w sprawie zamiaru przeprowadzeniu zwolnień grupowych. Do zakończenia tego procesu firma nie będzie udzielać bardziej szczegółowych informacji.