APN zajmuje się importem amerykańskich, najlepszych na świecie systemów izolacji POROGEL, jak również produkcją własnych izolacji termicznych POROFIX SYSTEM. Spółka ma za sobą wyjątkowo udany okres. Wzrost przychodów po pierwszych trzech kwartałach 2011 roku jest o 35% wyższy (2,23 mln zł) niż w całym 2010 roku (1,65 mln zł). Lepszy jest także osiągnięty zysk netto, który w okresie od stycznia do września br. wyniósł blisko 182 tys. zł, podczas gdy w 2010 roku przekroczył 173 tys. zł. Zarząd APN prognozuje, że w całym 2011 roku osiągnie przychody na poziomie 2,6 mln zł i zysk netto w wysokości 219 tys. zł. W przyszłym roku wyniki mają wynieść, odpowiednio: 3,51 mln zł oraz 314 tys. zł. W roku 2015 przychody mają przekroczyć 10 mln zł, a średnie roczne tempo wzrostu sprzedaży w ciągu pięciu kolejnych lat ma wynieść około 45%.

- Przyjęty plan finansowy jest bardzo ostrożny i z pewnością będziemy go aktualizować na potrzeby oferty akcji w 2012 r. oraz budowy zakładu produkcyjnego – mówi Arkadiusz Śpiewakowski, Prezes Zarządu Aerogels Poland Nanotechnology. - Obecnie większość naszych przychodów generuje sprzedaż importowanych produktów marki POROGEL. Docelowo chcemy, aby import generował mniej niż połowę przychodów APN, zaś pozostałą część sprzedaż systemów izolacji termicznej naszych marek. W osiągnięciu tego celu znacznie pomogą nam środki finansowe pozyskane poprzez emisję obligacji. Przyjętą strategię motywujemy chęcią zrównoważenia ryzyka działalności.

Więcej własnej produkcji
Jak podkreśla Arkadiusz Śpiewakowski, sprzedaż produktów własnej marki jest z oczywistych względów bardziej rentowna od importu i pozwala spółce szybko reagować na specyficzne potrzeby polskiego rynku. Jednak import ma nadal pozostać istotną częścią działań APN. Zapewnia spółce, poza najlepszymi na świecie produktami, dodatkowe wsparcie merytoryczne ze strony zespołu badawczego Aspen Aerogel.

Docelowo akcje APN mają trafić na rynek NewConnect. Działania prowadzące do przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną rozpoczną się w styczniu 2012 roku. W ten sposób spółka pozyska kolejne środki na rozwój prowadzonej działalności operacyjnej. Jednym z kolejnych kroków ma być przeniesienie działalności do specjalnej strefy ekonomicznej, co będzie sprzyjało dynamicznemu wzrostowi przychodów wraz ze wzrostem rentowności.

Polak potrafi
Polska spółka zaprojektowała między innym najcieplejszy profil aluminiowy na świecie MB-W86 AERO, we współpracy z firmą Aluprof SA (Grupa Kęty SA). To jednocześnie pierwszy na świecie system okien aluminiowych, w którym zastosowany został aerożel – materiał o doskonałej izolacyjności termicznej. Znakomite recenzje wśród specjalistów zbierają także importowane z USA izolacje termiczne POROGEL o najniższej wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ. Spośród wszystkich materiałów badanych w Instytucie Techniki Budowlanej - Zakład Fizyki Cieplnej w ciągu ponad 50-letniej historii, to produkt o najniższym współczynniku przewodzenia, jaki został przebadany. Spółka jest wyłącznym dostawcą serii POROGEL w Polsce i jednym z dwóch w Europie Środkowowschodniej.

Popyt rośnie wraz z cenami energii
Aerożel w 90% składa się z powietrza, co czyni go najskuteczniejszym izolatorem na świecie. Firma Aspen Aerogels (dostawca APN) uczyniła z aerożelu bardzo cienki, wytrzymały i elastyczny materiał, który jest do ośmiu razy bardziej skuteczny niż tradycyjne izolacje. Dzięki temu produkty oferowane przez APN bez problemu znajdują zastosowanie w przemyśle budowlanym, paliwowo- energetycznym, przetwórczym, petrochemicznym, motoryzacyjnym, ciepłowniczym, wydobywczym, wojskowym, a także w urządzeniach AGD.

- Lista branż, do których kierujemy ofertę jest wyjątkowo długa, dzięki czemu ryzyko działalności jest bardzo niewielkie. Jednocześnie oznacza to dla nas duże możliwości realizacji przychodów – podsumowuje Arkadiusz Śpiewakowski. 

Na korzyść APN działa systematyczny wzrost cen energii. To skłania odbiorców ze wszystkich segmentów rynku izolacji termicznych do inwestowania w nowoczesne produkty, które umożliwiają obniżenie kosztów eksploatacji. Dodatkowym bodźcem do rozwoju rynku tego typu produktów jest polityka Unii Europejskiej, która zmierza do ograniczania zużycia energii i emisji gazów w krajach członkowskich. To skłania największych użytkowników do poszukiwania coraz bardziej efektywnych termoizolacji.