Deficyt budżetowy Grecji nie spadnie tak jak się planuje do roku 2015 poniżej obowiązującej w strefie euro górnej granicy 3 proc. PKB, jeśli w czerwcu nie wprowadzi się dodatkowych cięć wydatków - wynika z ogłoszonych w piątek prognoz greckiego ministerstwa finansów.

Reklama

Według nich, jeśli nie zostaną podjęte żadne nowe przedsięwzięcia oszczędnościowe, deficyt budżetowy w 2015 roku spadnie do 4,2 proc. PKB zamiast zakładanego wcześniej 1,1 proc. Natomiast dług publiczny zmniejszy się do 125,6 proc. PKB w 2015 roku z około 162 proc. w roku bieżącym, zakładając, że przyjęty w październiku program redukcji zadłużenia zostanie zrealizowany. Program ten ma na celu zmniejszenie długu publicznego do 120 proc. PKB w 2020 roku.

"Zrewidowany plan średnioterminowy nie bierze pod uwagę dodatkowych przedsięwzięć fiskalnych, które zostaną sfinalizowane i ogłoszone w czerwcu. Nadal stawiamy sobie za cel obniżenie deficytu do poniżej 3 proc. PKB do 2015 roku" - powiedział Reuterowi wyższy przedstawiciel ministerstwa finansów.