Jak podał Urząd, postępowanie antymonopolowe wykazało, że transakcja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji w żadnym z obszarów działalności łączących się podmiotów, w szczególności świadczenia usług telefonii komórkowej, dostępu do szerokopasmowego mobilnego internetu, a także posiadanych częstotliwości.

Reklama

UOKiK podkreślił, że zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku, głównym celem planowanej transakcji jest rozwijanie szybkiego szerokopasmowego dostępu do internetu czwartej generacji w technologii Long Term Evolution (LTE).

Zgłaszający dysponuje nowoczesnymi technologiami w tym zakresie, zaś Polkomtel infrastrukturą oraz bazą klientów, pozwalającą na rozwój szybkiej sieci przesyłu danych - dodał Urząd.