"W październiku ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 8 (we wrześniu minus 4). Poprawę koniunktury sygnalizuje 13 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 21 proc. (we wrześniu odpowiednio 15 proc. i 19 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w komentarzu do badań.

Reklama

GUS podaje, że aktualny i przewidywany portfel zamówień i produkcja budowlano-montażowa oceniane są bardziej pesymistycznie niż przed miesiącem. Także oceny bieżące i prognozy dotyczące sytuacji finansowej są negatywne i gorsze od zgłaszanych we wrześniu.

"Na oceny te mają wpływ zwiększające się opóźnienia w terminowym ściąganiu należności za wykonane roboty budowlano-montażowe" - napisano w komunikacie.

"Zapowiadane zmniejszenie zatrudnienia może być bardziej znaczące od planowanego we wrześniu. W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy przewidują spadek cen robót budowlano-montażowych, nieco większy od prognozowanego przed miesiącem" - dodają eksperci.Z badań wynika również, że spośród badanych przedsiębiorstw 22 proc. (podobnie jak przed rokiem) sygnalizuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą.

"Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się dalszego spadku portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych" - komentuje GUS.

Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 4,5 proc. (przed rokiem 4,3 proc.).

>>> Polska gospodarka zwolni

Reklama

"Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (58 proc. w październiku br., 52 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.) oraz konkurencją na rynku (55 proc. w bieżącym miesiącu, 57 proc. przed rokiem). W porównaniu z październikiem 2010 r. najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 31 proc. do 38 proc.) oraz kosztami materiałów (z 30 proc. do 37 proc.)" - wynika z badań.

GUS poinformował również, że przedsiębiorcy zgłaszają w październiku wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 79 proc. (78 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.).

"W październiku 15 proc. przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 75 proc. jako wystarczające, a 10 proc. jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 14 proc., 75 proc., 11 proc.)" - napisano.