Ekonomista uważa, że to jak kryzys będzie głęboki zależy również od strefy euro. Roubini nie wyklucza efektu domina . Radzi, by kraje strefy euro działały wspólnie w sprawie przezwyciężenia kryzysu. W przeciwnym razie może dojść do upadku unii walutowej.