PB powołuje się na słowa Roubiniego, który komentuje bieżącą sytuację na serwisie Twitter. Pisze tam, że Europejski Bank Centralny nie może zgodnie z unijnym prawem być pożyczkodawcą ostatniego wyboru, a plan lewarowania europejskiego funduszu ratunkowego (EFSF) nie zadziała.

- Włochy są TBTF [Too Big To Fail – Zbyt Duże By Upaść – red.] ale także TBTS [Too Big To Save – Zbyt Duże Do Ratowania – red.]: przymusowa restrukturyzacja długu, wydłużenie zapadalności z ceną nominalną, staną się wkrótce nie do uniknięcia – napisał Roubini.