Jakubiak rozpoczął pracę w ratuszu w 2006 roku. Odpowiadał m.in. za nieruchomości i politykę lokalową. Wcześniej pracował przez 15 lat w Narodowym Banku Polskim, gdzie pełnił funkcje m.in. zastępcy dyrektora Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego i dyrektora Depratamentu Prawnego. Przez 8 lat należał do zarządu banku centralnego.

Reklama

Andrzej Jakubiak z wykształcenia jest prawnikiem. Studia na Uniwersytecie Warszawskim ukończył w 1982 roku. Po studiach przez 10 lat pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej.

Komisja Nadzoru Finansowego pełni funkcję kontrolną nad branżą bankową i funduszami inwestycyjnymi. Dotychczasowym przewodniczącym KNF był Stanisław Kluza, nominowany na to stanowisko przez Jarosława Kaczyńskiego, jednak jego pięcioletnia kadencja upłynęła 29 września. Przewodniczącego Komisji jednoosobowo powołuje premier, bez porozumienia z parlamentem.

Nazwisko Jakubiaka nie pojawiało się wśród faworytów do objęcia stanowiska szefa Komisji. Zaskoczeniem był także transfer Kluzy do KNF przed pięciu laty. Mało znany, choć zdolny 34-latek, wcześniej krótko był głównym ekonomistą w Banku Gospodarki Żywnościowej i dosłownie dwa miesiące ministrem finansów w rządzie PiS.