Wynika z niego, że w tym roku w polskich gospodarstwach domowych spożycie pieczywa w przeliczeniu na jedną osobę wynieść może ok. 54 kg i będzie o niemal 43 kg mniejsze niż w 1993 r. Kolejne lata nie przyniosą ożywienia - uważają cytowani przez gazetę eksperci.

Reklama

Zdania na temat przyczyn kryzysu branży piekarniczej w Polsce są podzielone. M.in. zdaniem niektórych ekspertów kluczowe są wysokie ceny pieczywa.

Więcej w "Rzeczpospolitej".