W przypadku Włoch Fitch jako podstawę obniżenia ratingu podał wysoki dług publiczny i powolny wzrost gospodarczy oraz podkreślił, że uzdrowienie sytuacji finansowej i odzyskanie zaufania inwestorów wymaga "technicznie i politycznie skomplikowanego" rozwiązania.

Reklama

Fitch uznał, że mało zdecydowana pierwsza reakcja rządu włoskiego na kryzys doprowadziła do spadku zaufania rynków.