Pod koniec lipca koncern energetyczny Dalkia Polska podpisał z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy przedwstępną umowę kupna ok. 85 proc. akcji SPEC-u za 1,44 mld zł. Prezes Dalkia Polska, Pascal Bonne, mówił niedawno dziennikarzom, że spółka chce zamknąć transakcję przejęcia SPEC-u w najbliższych tygodniach, prawdopodobnie w październiku.

Reklama

SPEC powstał w 2003 roku w procesie przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego i obecnie działa w formie jednoosobowej spółki akcyjnej, której właścicielem w 100 proc. jest m.st. Warszawa. Jest największym dostawcą ciepła w Polsce. Spółka zarządza największym systemem ciepłowniczym w UE i jednym z największych na świecie, o długości prawie 1700 km. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest wytwarzanie, przesył i dystrybucja oraz obrót ciepłem. SPEC specjalizuje się też w budowie i modernizacji sieci, przyłączy oraz węzłów cieplnych.

Dalkia Polska jest prywatnym operatorem sieci ciepłowniczych działającym na rynku polskim od 15 lat. Jest trzecim co do wielkości podmiotem na rynku kogeneracji poprzez elektrociepłownie w Łodzi i Poznaniu. Zatrudnia ponad 4,5 tys. pracowników w Polsce.