Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła w sierpniu rdr o 5,4 proc., a mdm wzrosła o 2,2 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP prognozowali, że produkcja przemysłowa w sierpniu, w ujęciu dwunastomiesięcznym, wzrosła o 3,1 proc., natomiast w porównaniu z lipcem spadła o 0,8 proc.

Reklama

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w lipcu i sierpniu:

VIII 2011 VII 2011 VIII'10 VII'11 VII'10 VI'11 . ogółem 8,1 4,3 1,8 -6,0 górnictwo i kopalnictwo -0,6 1,0 -2,7 -3,7 przetwórstwo przemysłowe 9,3 4,5 2,3 -6,2 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -2,3 3,9 -3,1 -5,6 dostawa wody; gosp. ściekami i odpadami, rekultywacja 6,2 0,5 6,8 -3,1 produkcja budowlana 10,8 1,5 16,4 -3,5

Reklama