Rostowski, pytany o komentarz do międzynarodowej demonstracji związków zawodowych, odbywającej się w sobotę pod hasłem "Tak dla europejskiej solidarności, nie dla polityki cięć", powiedział: "Tak dla solidarności europejskiej, myślę, że dokładnie o tym mówiłem na debacie o kryzysie w Parlamencie Europejskim i mówię to we wszystkich wywiadach. Brak solidarności to największe zagrożenie dla Europy w czasach dzisiejszych".

Reklama

"Ratowanie europejskiej stabilności ekonomicznej to najlepsza droga do zapewnienia, utrzymania i zwiększenia ilości miejsc pracy" - dodał. Według Rostowskiego skuteczna walka z kryzysem wymaga współpracy "nie tylko w ramach rodziny europejskiej, ale całej zachodniej rodziny".

Prezes NBP Marek Belka podsumowując spotkanie Ecofin, powiedział, że z polskiego punktu widzenia szczególnie interesująca była wymiana poglądów między krajami strefy euro a tymi, które do niej nie należą. "Jeśli mamy zdecydować o naszym członkostwie w strefie euro, musimy rozumieć i znać posunięcia w strefie euro" - powiedział.